fbpx

(важи од 25.05.2018 година)

 

I. Вовед

Оваа изјава за приватност ги содржи задолжителните информации во врска со собирањето, обработката и складирањето на личните податоци од Гроушоп Дооел , како и правата на поединците во врска со заштитата на нивните лични податоци.

Оваа Изјава за приватност се однесува на лични податоци собрани преку нашата веб страница од Гроушоп Дооел преку нашите производи и онлајн услуги.

Гроушоп Дооел работи во согласност со Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци и за слободно движење на тие податоци (Општи податоци), Регулатива за заштита и други европски и бугарски прописи во областа на заштитата на личните податоци.

Гроушоп Дооел ги почитува следниве принципи во обработката на вашите лични податоци: законитост, добра волја и транспарентност; ограничување на целите на обработка; важност за целите на обработка и минимизирање на собраните податоци; точноста и навременоста на податоците; ограничување на складирањето со цел да се постигнат целите; интегритет и доверливост на обработката и обезбедување соодветно ниво на безбедност на личните податоци.

ІІ. Собирање, обработка и складирање на лични податоци

Лични податоци се сите информации за вас преку кои можеме да ве идентификуваме, како што се вашето име, PIN, адреса за е-пошта (e-mail), телефонски број за контакт и информации за вашиот пристап до нашата веб страница.

Можете да го видите јавниот дел од содржината на веб страницата без да внесете лични податоци во нив. Во случаи кога собираме лични податоци кои се неопходни за да ви овозможиме пристап до информациите, производот или услугата што сте ги побарале, ние ќе ве известиме однапред за потребата да ни ги доставите таквите податоци со цел да го задоволиме вашето барање. Вашата согласност за собирање и обработка на вашите лични податоци секогаш ќе биде експлицитно побарана во случаи кога таквата согласност е потребна со важечкото законодавство за заштита на податоците, а релевантните информации за собирање и обработка на вашите лични податоци ќе бидат дадени пред какви било лични податоци , податоците што треба да се соберат и обработуваат.

Можеби ќе ве замолиме да ги наведете вашите податоци на една од страниците на нашата веб страница за да ви ја обезбедиме бараната услуга или производ или во случаи кога сакате да контактирате со нас. Кога ќе се регистрирате за да ги користите нашите производи или да давате услуги , лично или преку вашиот вработен, ние ќе ве замолиме да ни ги дадете вашите лични податоци, како што се детали за контакт, вашата националност и земја на живеење или други информации потребни за да издадете фактура во врска со плаќање извршено од вас. Гроушоп Дооел не собира финансиски информации за банкарски картички во случаи кога плаќањето на цената за нашите производи и услуги се врши преку Интернет. Од вас не се бара да ни ги доставите бараните лични податоци, но доколку не ги направите, Гроушоп Дооел можеби нема да може да ја исполни вашата нарачка или да ви ја обезбеди бараната услуга.

Во случај кога ја добивме вашата експлицитна согласност за ова, Гроушоп Дооел може да ги користи информациите дадени од вас за да ви ги понуди своите производи и услуги за кои веруваме дека би ве интересирале. Можете во секое време да ја повлечете вашата согласност за примање вакви промотивни и промотивни пораки со контактирање со нас и известување на начин по ваш избор. Деталите за контакт на Гроушоп Дооел се наведени подолу во оваа Декларација, како и во делот Контакти на нашата веб страница. Исто така, секоја промотивна или промотивна е -пошта испратена од нас содржи „врска за откажување претплата“ преку која можете да побарате одбивање да добиете такви пораки. Во случај да изберете да се откажете од примање промотивни и рекламни пораки, Гроушоп Дооел се обврзува да ги избрише деталите за контакт од листата на лица кои се согласиле да примаат промотивни и рекламни пораки, најдоцна во рок од 1 (еден) работен ден од приемот на вашата одбивање.

Кога ќе контактирате со нас за да ви помогнеме во користењето на нашите купени производи и услуги, може да ве прашаме за информации за вашиот компјутер, оперативен систем, прелистувач или проблемот што сакате да го решите. Без овие информации, Гроушоп Дооел нема да може да ви помогне и да одговори на вашите прашања.

Кога ги користите нашите производи или услуги или ги посетувате нашите веб страници, Гроушоп Дооел може да собира информации за содржината што сте ја прегледале и / или пребарувањата што сте ги направиле, како и да ги чува овие информации. Во овие случаи, ние може да собираме информации за вашиот единствен Интернет протокол, видот на прелистувачот или оперативниот систем, датумот и времето на вашата посета, пребарувања за пребарување и многу повеќе. слично. Целта на собирање на такви информации е да ги подобриме и персонализираме производите и услугите што ги нудиме. Дел од овие информации се собираат преку т.н. Колачиња. За да дознаете повеќе за нашата Политика за колачиња, погледнете ја нашата Политика за колачиња.

Основи за собирање, обработка и складирање на вашите лични податоци

Гроушоп Дооел собира, обработува и складира лични податоци во врска со склучувањето и извршувањето на договорите со своите клиенти за Гроушоп Дооел, за маркетинг и рекламирање.

Гроушоп Дооел е администратор на лични податоци во врска со вашите податоци како корисници на нашите услуги.

Особено, како администратор на лични податоци,Гроушоп Дооел собира, обработува и складира лични податоци врз основа на следниве основи:

 • преземање чекори по ваше барање за склучување договор со вас;
 • исполнување на обврските на Гроушоп Дооел според договор со вас;
 • експлицитна согласност добиена од вас;
 • почитување на обврските што произлегуваат од нормативен акт;
 • за извршување на задача од јавен интерес;
 • за целите на легитимниот интерес на Гроушоп Дооел

Цели за кои се собираат, обработуваат и складираат вашите лични податоци

Гроушоп Дооел собира, обработува и складира лични податоци што ни ги давате за следниве цели:

 • индивидуализација на страната во договорот и лицата за контакт во врска со неговото спроведување;
 • создавање корисничко име и обезбедување целосна функционалност во обезбедувањето на нашите услуги;
 • обезбедување на имплементација на договорот за обезбедување соодветна услуга или производ, вкл. испраќање кратки текстуални пораки (смс) или е-пошта што се дел од функционалноста на производот или услугата купена од клиентот, итн.;
 • обезбедување техничка поддршка и информации за работа со купени производи и услуги;
 • сметководствени цели; -статистички цели; -маркетинг цели - испраќање информативни пораки, вклучувајќи ги и оние со рекламна и промотивна природа;
 • подобрување и индивидуализација на услугите и производите на нашата страница со нудење соодветни понуди за нови производи и услуги, обновување на претплатата за веќе купени производи и услуги, семинари и други настани што може да ве интересираат.

Видови лични податоци што се собираат, обработуваат и складираат од Гроушоп Дооел

Гроушоп Дооел ги собира, обработува и складира следниве типови на лични податоци:

имиња, адреса, адреса за е-пошта (е-пошта), телефонски број - за клиентите - физички лица, или за физичките лица, кои управуваат и ги претставуваат клиентите - правни лица. Овие податоци се неопходни за склучување и спроведување договори со клиенти на компанијата што ги користат нашите производи и услуги, како и за контакт со клиентот и испраќање информации до него, вклучително и со експлицитна согласност - и за испраќање промотивни и рекламни пораки. Не се собираат чувствителни податоци; адреса на исплатувач и телефонски број за контакт - заради подготовка на фактура за плаќање извршена преку веб страницата Гроушоп Дооел. Не се собираат финансиски информации за банкарски картички; информации за вашата употреба на нашите веб страници и / или производи и услуги - IP адреса, оперативен систем, прелистувач, пребарувања и прегледани содржини. Овие информации се собираат со цел да се подобрат и персонализираат производите што ги користат корисниците, како и да се обезбеди целосна функционалност на овие производи и услуги и нашите веб страници.

Гроушоп Дооел не собира, обработува или складира посебни категории лични податоци (чувствителни податоци), ниту пак врши автоматско одлучување со податоци.

Термин за чување на вашите лични податоци

Гроушоп Дооел нема да ги чува вашите лични податоци подолго отколку што е потребно за да ги постигнеме целите за кои ги обработуваме. При одредување на соодветниот период на чување, ги земаме предвид количината и природата на личните податоци, целите за кои ги обработуваме и дали можеме да ги постигнеме овие цели со други средства. Гроушоп Дооел, исто така, ги исполнува релевантните законски барања за складирање на одредени категории податоци со цел да ги исполниме нашите обврски што произлегуваат од регулаторен акт или договор, како и да ги заштитиме нашите законски права во случај на побарување. Кога ќе се елиминира потребата за нивно складирање, Гроушоп Дооел ќе ги избрише или уништи вашите лични податоци на безбеден начин и без непотребно одложување.

Пренос на вашите лични податоци за обработка

Гроушоп Дооел самостојно ги собира и обработува личните податоци обезбедени од вас. Тие ќе им бидат дадени на трети страни само во случаите предвидени со закон. Сите лични податоци се чуваат на територијата на Република Северна Македонија. Гроушоп Дооел не ги пренесува вашите лични податоци во трети земји.

ІII. Вашите права за заштита на вашите лични податоци

Во одредени околности имате право со закон: да побараме информации дали Гроушоп Дооел ги чува вашите лични податоци, и во случај да имаме такви податоци - какви се овие податоци, по кои основи и за каква цел ги обработуваме и складираме;

да побарате пристап до вашите лични податоци (таканаречено „барање за пристап до податоци“). Ова ви овозможува да добиете копија од вашите лични податоци во сопственост на Гроушоп Дооел и да проверите дали ги обработуваме на начин пропишан со закон; да побарате корекција на вашите лични податоци во сопственост на Гроушоп Дооел. Ова ви овозможува да ги поправите сите нецелосни или неточни информации што ги имаме за вас. Гроушоп Дооел не ги коригира личните податоци кога се собрани од јавен извор и целосно одговараат на податоците објавени во овој извор;

побарајте бришење на вашите лични податоци (таканаречено „право да бидете заборавени“). Ова ви овозможува да побарате од нас да ги избришеме или отстраниме без непотребно одложување сите или дел од вашите лични податоци, ако нема причина да продолжите да ги обработувате и складирате. Гроушоп Дооел не ги брише податоците што има законска обврска да ги чува, вклучително и за заштита во врска со судските побарувања против него или доказ за неговите права; се противите на обработката на вашите лични податоци во случај да се повикаме на легитимен интерес (или интереси на трета страна) и нешто во вашата специфична ситуација предизвикува да се противите на обработката поради оваа причина. Вие исто така имате право да приговарате ако ги обработиме вашите лични податоци за директни маркетинг цели;

да побарате од Гроушоп Дооел да ги избрише или отстрани вашите лични податоци, доколку сте го искористиле вашето право да се спротивставите на нивната обработка во согласност со претходната точка; да се спротивставите на автоматско донесување одлуки, вклучително и профилирање, односно да не бидете предмет на какво било автоматизирано одлучување од наша страна преку вашите лични податоци или профилирање;

побарајте ограничување на обработката на вашите лични податоци. Ова ви овозможува да побарате од нас да престанеме да ги обработуваме вашите лични информации доколку, на пример, сакате да ја утврдите нивната точност или причината за обработката;

побарајте пренос на вашите лични податоци во електронска и структурирана форма до вас или друго лице (таканаречено „право на преносливост на податоци“). Ова ви овозможува да ги земете вашите податоци од нас во соодветен електронски формат и да ги префрлите на друго лице во соодветен електронски формат;

да ја повлечете вашата согласност. Може да ја повлечете вашата согласност за сите или само за дел од вашите лични податоци, како и за специфични или за сите цели на обработка. Ако сте се согласиле за собирање, обработка и складирање на вашите лични податоци за одредена цел, имате право да ги повлечете во секое време во однос на тој вид обработка. Откако ќе не известите дека ја повлекувате вашата согласност, ние ќе престанеме да ги обработуваме за целите или целите за кои првично сте се согласиле, освен ако не постои друга причина за продолжување на таа обработка;

да бидете известени во случај на повреда на безбедноста на вашите лични податоци, што може да претставува висок ризик за вашите права и слободи. Гроушоп Дооел ќе ве информира без непотребно одложување и на соодветен начин кога ќе се утврди таква повреда, како и за мерките што се преземени или треба да се преземат. За да остварите некое од вашите права наведени погоре, ве молиме испратете барање или известување во бесплатен текст до нашиот службеник за заштита на податоци по пошта или епошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите., или контактирајте со него на адресата: 11 Илио Војвода Ул. Софија 1510. Ве молиме имајте предвид дека ние може да ве замолиме за конкретни информации за да ни помогнете да го потврдиме вашиот идентитет и да го почитуваме вашето право на пристап до информации или некое од вашите други права. Целта на оваа дополнителна мерка за безбедност е да се осигура дека вашите лични податоци нема да бидат откриени на лица кои немаат право да ги добијат.

Остварувањето на горенаведените права не бара плаќање на надоместок од ваша страна. Меѓутоа, ние може да наплатиме разумна административна такса ако вашето барање за пристап е очигледно неосновано или ако барањата се повторуваат или се претерани. Во такви околности, ние исто така може да одбиеме да го исполниме барањето. Гроушоп Дооел има службеник за заштита на податоци кој го почитува почитувањето на правилата опишани во оваа Декларација и во нормативните акти што се применуваат за заштита на личните податоци. Ако имате какви било прашања во врска со овие правила или за начинот на кој Гроушоп Дооел ги обработува вашите лични податоци, ве молиме контактирајте го преку е-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. или по телефон +359 2 945 28 92. Доколку сметате дека се прекршени вашите права за приватност, имате право да поднесете жалба до Комисијата за заштита на податоци, а информациите за нејзината адреса и другите детали за контакт може да се најдат подолу во оваа Декларација.

IV. Мерки за обезбедување заштита на вашите лични податоци

Гроушоп Дооел следи строги безбедносни процедури при чување на вашите лични податоци, како и заштита од неовластен пристап, случајна загуба, уништување или оштетување. Безбедноста на вашите лични податоци е наш приоритет, со кој не правиме компромис.

Гроушоп Дооел применува организациски, физички, информатички технологии и други неопходни мерки за да се обезбеди сигурност и заштита на вашите лични податоци и следење на обработката на личните податоци. Податоците што ни ги давате преку Интернет се заштитени со шифрирана врска користејќи SSL сертификат. SSL е стандарден метод во областа на шифрирање на лични податоци за да може безбедно да се пренесат преку Интернет. Личните податоци се чуваат на серверите на компанијата или во центри за податоци во облак, каде што се заштитени со сите модерни и соодветни стандардни хардверски и софтверски средства за заштита - заштитни аидови, антивирусни програми, енкрипција на податоци и многу повеќе.

Некои од безбедносните мерки преземени од Гроушоп Дооел ги вклучуваат следниве активности: барањата за собирање, обработка и складирање на лични податоци се воспоставени во внатрешни процедури, чие почитување постојано се следи; пристапот на вработените во Гроушоп Дооел до личните податоци и дозволата за обработка на лични податоци во нашата база на податоци е ограничен, во зависност од нивните обврски, а обврските за доверливост се воведени за сите вработени во Гроушоп Дооел;

За да обезбедиме максимална безбедност при собирање, обработка и складирање на вашите лични податоци, ние користиме, кога е потребно или соодветно, дополнителни механизми за заштита како што се шифрирање, псевдонимизација итн. Гроушоп Дооел се стреми кон постојано подобрување на безбедносните мерки што ги спроведовме и ги применуваме во нашата дејност и се во согласност со најновите технологии.

V. Заштита на личниот интегритет на децата

Заштитата на личната неповредливост на децата е од огромно значење за Гроушоп Дооел. Нашите веб страници не се наменети или намерно наменети за деца под 14 -годишна возраст. Гроушоп Дооел не собира, обработува или складира лични информации за лица под 14 -годишна возраст.

Гроушоп Дооел не собира, обработува или складира лични информации за лица под 14 -годишна возраст.

VІ. Промени во правилата опишани во оваа Политика за приватност

Гроушоп Дооел може, по своја дискреција, да ја измени и дополни оваа Политика за приватност во секое време во согласност со барањата на постојното законодавство во областа на заштитата на личните податоци. Во случај на промена, ние ќе го посочиме датумот на промената и оваа промена ќе стапи на сила за вас и вашите податоци по датумот на таа промена или од друг експлицитно наведен подоцнежен датум.

Информации за плаќања со картички

Информации за администраторот на лични податоци и службеникот за заштита на лични податоци

 • Име: Гроушоп ДOОЕЛ
 • UIC: 7525621.
 • Седиште и адреса на менаџментот: гр.Скопje 1000 Адреса за преписка: Ул. Галичник бр. 15.
 • Е-пошта:Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. 
 • Контакт телефон: +38970563762

Информации за надлежниот надзорен орган

 • Комисија за заштита на личните податоци 
 • Адреса за преписка: гр.Скопје 1000, бул.„Гоце Делчев“бр. 18, (зградата на Македонска радио телевизија МРТВ - кат 14)
 • Контакт телефон: ++ 389 (2)3230 635     
 • Е -пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 • Веб -страница: https://dzlp.mk/

Категории

Анкета

КАКВИ ШТЕДЛИВИ/CFL/ЛАМПИ КОРИСТИТЕ?